SUIV – ISO 27001

Da si podjetja zagotovijo zadostno informacijsko varnost se le ta poslužujejo standardov, ki jih sestavljajo zahteve, priporočila in seznami dobrih praks. Eden najbolj široko sprejetih standardov na področju informacijske varnosti je ISO/IEC 27000, predvsem standard ISO 27001.

Brezplačen posvet

Pokličite nas na 01 6200 255 in naročite brezplačni posvet z našimi strokovnjaki.

Zakaj bi se podjetje odločilo za uporabo mednarodnih standardov?

Spodaj smo povzeli samo nekaj ključnih argumentov, ki opisujejo prednosti za vašo organizacijo.

  • zmanjšanje stroškov proizvodnje (mednarodni standardi optimizirajo poslovanje)
  • povečanje kakovosti produktov
  • povečanje zadovoljstva strank
  • povečanje prodaje
  • lažji prodor na tuje trge
  • večja varnost poslovanja (neprekinjeno poslovanje, boljši nadzor nad poslovanjem)

Naše delo temelji na ISO 27001 okvirju, tako da se lahko enostavno poveže z obstoječim sistemom kakovosti (ISO 9001) ali sistemom upravljanja informacijske varnostni (ISO 27001) oziroma je lahko podlaga za enostavnejšo kasnejšo razširitev skladnosti na ISO 9001 in ISO 27001.

Imate zahtevo vašega partnerja po ureditvi informacisjke varnosti?

Potreben bo temeljit pregled vaših poslovnih procesov ter načina shranjevanja, prenosa in obdelave vaših občutljivih ter zaupnih podatkov.

Vaše procese in informacijski sistem bo potrebno urediti v skladu z ISO 27001 in 27002.

Izognite se kaznovanju.

Ali veste, da ste lahko kazensko in odškodninsko kaznovani v primeru preusmeritve e-pošte bivšega zaposlenega?

Pripravite ustrezne pravilnike v skladu z zakonom in standardom ISO 27001 ter varno ravnajte z e-pošto, kakor vam narekuje poslovanje.

Več vsebin

Na temo informacijske varnosti smo vam priravili še več podrobnejših vsebin, ki jih najdete na sosednjih povezavah.