Informacijska varnost

Postalo je samoumevno, da se zavedamo morebitnih zlonamernih dejanj posameznikov ali organiziranih skupin zunaj ali celo znotraj podjetja. Izguba podatkov pomeni za vaše podjetje finančno škodo, kazi ime podjetja, zmanjšuje konkurenčno prednost in nenazadnje ogroža njeno preživetje.

Poznate grožnje vašim ključnim podatkom?

Te so tako zunaj kot tudi znotraj vaše organizacije!

Vsako podjetje in vsak uporabnik informacijskega sistema ima danes opravka z informacijami, ki zaradi različnih razlogov ne smejo priti v posest nepooblaščeni osebi ali pa izgubljene zaradi nepravilnega upravljanja informacijskega sistema ali pa na svoji poti v procesnem krogu spremenjene zaradi okuženega informacijskega vira. Danes smo tako uporabniki informacijskih tehnologij nenehno izpostavljeni mnogim zunanjim in tudi notranjim grožnjam. Uporabniki zlahka opažamo, da je virusnih in drugih napadov s škodljivo kodo vsaki dan več. Danes protivirusna zaščita in požarna pregrada več ne predstavljata zadostne zaščite.

"Grožnja varnosti informacijskemu sistemu je neželen dogodek ali dejavnost, ki privede do izgube celovitosti, zaupnosti ali razpoložljivosti informacij in onemogoča zadovoljivo delovanje informacijskega sistema."

– Košćak (2011)

Zgolj zavedanje o grožnjah ni dovolj

Postalo je samoumevno, da se zavedamo morebitnih zlonamernih dejanj posameznikov ali organiziranih skupin zunaj ali celo znotraj podjetja.

Vsako podjetje in vsak uporabnik informacijskega sistema ima danes opravka z informacijami, ki zaradi različnih razlogov ne smejo priti v posest nepooblaščeni osebi ali pa izgubljene zaradi nepravilnega upravljanja informacijskega sistema ali pa na svoji poti v procesnem krogu spremenjene zaradi okuženega informacijskega vira.

Danes smo tako uporabniki informacijskih tehnologij nenehno izpostavljeni mnogim zunanjim in tudi notranjim grožnjam. Uporabniki zlahka opažamo, da je virusnih in drugih napadov s škodljivo kodo vsak dan več, protivirusna zaščita in požarna pregrada pa več ne predstavljata zadostne zaščite.

“Za pridobitev certifikata ISO 27001 se organizacije odločajo, da bi zagotovile večjo stopnjo varnosti, povečale strokovnost, verodostojnost in zaupnost organizacije, ali preprosto zaradi želje poslovnih partnerjev.”

Bernik in Prislan (2010)

Ste dovolj kompetentni?

Za zagotovitev ustrezne informacijske varnosti v podjetju ni zadostno le znanje ter izkušnje na področju informacijske varnosti temveč tudi poznavanje naprednih tehnologij.

Z nami dobite zanesljivega in s certifikati potrjenega partnerja, ki bo v vašem podjetju zagotovil dovoljšno mero varnosti. Vam bosta prihranjena čas in denar, najpomembneje pa občutek negotovosti. Z modernimi tehnologijami kot so Microsoft Azure in Office365 lahko namreč dosežete visoko informacijsko varnost ter razpoložljivost za razmeroma nizko ceno, brez, da imate zato dodeljenega strokovnega sodelavca.

Več vsebin

Na temo informacijske varnosti smo vam priravili še več podrobnejših vsebin, ki jih najdete na sosednjih povezavah.